Strona główna » Kosmos » Wszechświat jest nieskończony - potwierdza najnowsze badania

    Wszechświat jest nieskończony - potwierdza najnowsze badania


    I ciągle się rozwija..

    Nowe dane z wibracyjnego przeglądu spektroskopowego Baryona (BCSD) umożliwiły ocenę kształtu i wielkości naszego Wszechświata z dokładnością do 1%. David Schlegel, fizyk z Lawrence Berkeley National Laboratory, uważa, że ​​Wszechświat jest prawdopodobnie nieskończony, o czym świadczą ustalenia..

    Szare kule na rysunku to próbka oscylacji akustycznych barionu wczesnego Wszechświata. Galaktyki w naszych czasach mają niewielką tendencję do przyjmowania kształtu sferycznego (na rysunku jest to celowo przesadzone). Porównując rozmiar sfer (białą linię) z przewidywaną wartością, astronomowie mogą określić z dokładnością do jednego procentu, jak daleko galaktyki są od siebie..

    W połączeniu z najnowszymi danymi na temat kosmicznego mikrofalowego promieniowania tła (CIFI) i danych dotyczących wzrostu supernowych, wyniki BCSO sugerują, że ciemna materia jest stałą siłą kosmologiczną, która nie zmienia się w przestrzeni ani w czasie. Wniosek ten nie pokrywa się w pełni z ogólną teorią względności Einsteina, a naukowcy twierdzą, że „zrozumienie fizycznych przyczyn przyspieszonej ekspansji pozostaje jednym z najbardziej interesujących problemów współczesnej fizyki”.