Strona główna » Społeczeństwo » Czy wiesz, że bliskość jest jednym z czynników, które zwiększają agresję?

    Czy wiesz, że bliskość jest jednym z czynników, które zwiększają agresję?


    Skurcze to subiektywne odczucie braku miejsca na osobę. Jesteś ciasny i gniewasz się w zatłoczonym autobusie, w korku, w sklepie.

    Fakt ten potwierdzono podczas eksperymentów na zwierzętach: im więcej szczurów było w klatce, tym częściej atakowały się nawzajem..

    Policyjne i policyjne raporty od dawna potwierdzają, że przestępczość jest zawsze wyższa w dużych, zaludnionych miastach. A im bardziej miasto jest gęsto zaludnione, tym bardziej jego właściciele boją się stać ofiarą przestępstwa..

    Przestępstwa w rodzinie bardzo często występują w tych mieszkaniach, w których liczba osób mieszkających jest większa niż przypuszcza się w normach społecznych. Nawet jeśli przestępstwo nie dotrze, w takich rodzinach jest więcej napięć, problemów i skandali niż w rodzinach żyjących „przestrzennie”.